Obrazek Komunijny OK.81 19x28cm

Obrazek komunijny Obrazek komunijny OK.81